Chính sách cookie

Một cookie là một tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Cookies này cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, như ngôn ngữ hoặc các tùy chọn đặc biệt, và giúp trang web hoạt động tốt hơn.

Các cookie có thể được cài đặt bởi trang web mà bạn đang truy cập (còn được gọi là cookie 'thông thường') hoặc có thể được cài đặt bởi các trang web khác mà quảng cáo hoặc nội dung của trang web đang hiển thị (còn được gọi là cookie 'bên thứ ba').

2. Mục đích sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để:

  • Thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web;
  • Ghi nhớ các tùy chọn bạn đã chọn, chẳng hạn như ngôn ngữ và vị trí, để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hóa;
  • Phân tích việc sử dụng trang web để đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa;
  • Cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn;
  • Phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ an toàn trên trang web.

3. Loại Cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookies bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động và không thể bị tắt. Chúng bao gồm các cookie để xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc và bảo mật.
  • Cookies chức năng: Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn và cung cấp các tính năng cá nhân hóa, như ghi nhớ ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi, như trang nào được truy cập nhiều nhất và lỗi thường gặp. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm người dùng của mình.

4. Quản lý Cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie từ trang web của chúng tôi trong cài đặt trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng việc từ chối các cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và có thể làm cho một số tính năng không khả dụng.

Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn cũng có thể xóa các cookie đã lưu trên máy tính của bạn.