Chính sách bảo mật

Trang web danhbactructuyen.top chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ người dùng trong trường hợp người dùng đồng ý cung cấp thông tin đó. Các dạng thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác.

Các thông tin cá nhân được thu thập có thể dùng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, thông báo về các cập nhật mới, và tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng trên trang web.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Trang web danhbactructuyen.top cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của người dùng hoặc được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành.

  • Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập thông tin ban đầu.
  • Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

3. Sử dụng cookie

Trang web danhbactructuyen.top sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa của người dùng và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web.

  • Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie trong trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.